Home » Учителски състав

Учителски състав

Директор-Ива Христова-специалист Начална училищна педагогика

ЗАС-Павлина Бонева

Домакин-Галина Калчева

Счетоводител-Надежда Цонева

Педагогически съветник-Цветанка Кънчева

Учители и възпитатели начален етап:

Диана Колева

Елисавета Пенчева

Анелия Бабатова

Георгии Ангелов

Ангелина Бонева

Учители и възпитатели прогимназиален етап:

1.Румен Радичков -специалист Български език и литература

2.Цеца Белчева-специалист  Биология и Химия

3.Мария Трайкова- специалист  Английски език

4.Ренета Кънева – специалист Физическо възпитание и спорт

5.Фатме Падикова – специалист математика и информационни технологии

6.Ирина Стоянова – специалист История

Към лентата с инструменти