Home » Класове

Класове

Прием за учебна 2016/2017г.-Една паралелка I клас с класен ръководител-Анелия Бабатова

Класове: В Основно училище „Цанко Дюстабанов“ започват „вторите“ седем години за много деца от гр.Габрово и околностите на града, тъй като училището е средищно.

Начален етап-Колективът от учители и възпитатели дава чувство на сигурност и увереност на постъпващите за първи път в училище деца.

Прогимназиален етап-Учителската колегия надгражда компетентности, разширява кръгозора на младите хора.

Към лентата с инструменти