Home » Извънкласна дейност

Извънкласна дейност

Проекти:ОУ“Цанко Дюстабанов“ се включва в проекти на МОН и Община Габрово, свързани с подобряване качеството на достъп до образование на деца и ученици от етнически малцинства.

2009-2010– Разработка на два проекта: по модул „Ритуализация на училищния живот”-„Изработване на училищна униформа” от национална програма „Училището- територия на учениците”; по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;

Г- жа Лиляна Метева участва с учителска разработка в ХVІІІ Национален ученически конкурс „България- европейска самоличност и специфична духовност”, организиран от Национален клуб „Родолюбие”.

2010-2011– Училището работи по различни проекти: „Мога”; проект по национална програма „С грижа за всеки ученик”,  модул „Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване на нивото и постиженията им по математика- V-VІІ клас”, ръководители Валентина Данаджиева и Радослава Цанева;

Въведе се целодневно обучение в І клас.

2011-2012– Училището работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”; проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, към Европейския социален фонд; проект BGO51PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно”- подпомагане обучението на деца със СОБ- Община Габрово.

2014 – Проект“ Интеграционни мерки за подобряване достъпа до образование в община Габрово“

2017-В края на дългата зима, ученици от три училища от област Габрово: ОУ “Цанко Дюстабанов“-Габрово,  СУ “Максим Райкович“- Дряново и ОУ “Христо Ботев“- с. Добромирка,  участници в Проект “Всеки ученик може да бъде отличник“. Срещата се осъществи  на територията на ОУ“Цанко Дюстабанов“.

Учениците от училището-домакин се представиха с  театралната  постановка- „Седем Снежанки и едно джудже“ с художествен ръководител ст. учител Ирина Стоянова. За доброто настроение се грижиха вокална група от СУ“Максим Райкович“-Дряново и група за народни песни при ОУ “Христо Ботев“-с.Добромирка.

Създаде се пролетно настроение, което се надяваме да е основополагащо за ново приятелство между учениците и педагогическите колегии на тези училища.

SAM_4383SAM_4406SAM_4404SAM_4392SAM_4417SAM_4420 SAM_4419SAM_4422SAM_4429SAM_4375

Към лентата с инструменти