Home » За училището » История на училището

История на училището

На 11 ноември 1947 година в квартала Падало отваря врати ново основно училище, което поема част от учениците от началните училища „Пенчо Ралчев” и „Петър Падалски” и от Първа прогимназия „Радион Умников. Решено е училището да носи името на войводата на Габровската чета през Априлското въстание от 1876 г. Цанко Дюстабанов. Строителството започва още през лятото на 1940 г. През 1941-1945 г. зданието е само покрито и служи за сеновал на военната фабрика. Първата учебна година започва на 11 ноември 1947 г. Открита е и детска градина, която се настанява в апартамент за живеене, поради     липса на специално помещение за нея. Първият директор на училището е Петър Бумов. На 18 април 1948 г. е осветено училищното знаме.

През януари 1961 г. започва строителството на пристройка към лицевата страна на сградата. Новото крило с 10 класни стаи и 5 кабинета е завършено през 1962-1963 г. Броят на учениците достига 1101, разпределени в 12 начални паралелки, 19 прогимназиални, 2 занимални и полудневна детска градина. През 1962 г. е пусната в действие училищна радиоуредба, закупена със средства от родителския комитет. Нови кабинети по физика, химия, биология, музика, математика и електромонтаж и кабинет за начална степен се откриват през 1964-1965 г. През есента на 1969 г. е създаден естрадно-сатиричен състав ,,Стършелите” с ръководител Николай Колев.

През 1971-1972 г. е направена оградата на училищния двор. През 1972-1973 г. училището е  обявено за базово по научно-техническо творчество. През 1973-1974 г. е открит логопедичен кабинет, който обслужва няколко училища. Обогатена е материалната база с помещения на ул. ,,Ал.Стамболийски”№ 22, предадени безвъзмездно от Общината за нуждите на ученическите занимални. През 1976-1977 г. 250 ученици от ОУ „Цанко Дюстабанов“ са прехвърлени към новооткритото ХІ основно училище (днес СОУ „Райчо Каролев“). През 1979-1980 г. на училището е подарена радиостанция.

На 13 май 1987 г. е открит барелеф на патрона Цанко Дюстабанов във фоайето на училището. През учебната 1993-1994 г. е разкрита паралелка І клас с разширено изучаване на музика. През 1999 г. е построен модерен физкултурен салон.

Към лентата с инструменти