Home » Графици

Графици

Графици-График на учебните часове:

I-II клас

1час 8,30 9,05
2час 9,15 9,50
3час 10,15 10,50
4час 11,00 11,35
5час 11,45 12,20

III-IV   клас

1час 8,00 8,40
2час 8,50 9,30
3час 9,40 10,20
4час 10,45 11,25
5час 11,35 12,15
6час 12,25 13,05
7час 13,15 13,55

V-VIII клас

1час 8,00 8,45
2час 8,55 9,40
3час 9,50 10,35
4час 11,00 11,45
5час 11,55 12,40
6час 12,50 13,35
7час 13,45 14,30
Към лентата с инструменти